Völkl rail

Po uspešnem projektu testnega centra, je SAR d.o.o. avtomatiziral naslednji delovni proces v podjetju.

Ploščo, na katero se pritrdijo vezi - Rail, so predhodno montilrali
ročno. Sedaj to nalogo opravlja posebno prijemalo, ki lahko vnaprej
pripravljene Rail-e iz umetne mase ali iz kovine montira na smučko.
Kvaliteto montaže nadzoruje sistem strojnega vida. S programsko in
strojno opremo, razvito v matičnem podjetju SAR GmbH, dosegamo
natančnost 0,1mm.

Več informacij lahko dobite na: si.automation@sar.biz