Novice september 2013

V prvi polovici leta 2013 se je končalo obdobje gradnje velikih sončnih elektrarn v Nemčiji. Zaradi uskladitve odkupnih cen in subvencij se je donosnost teh elektrarn precej znižala, zato ni več velikega zanimanja za nove investicije. Tako smo v prvi polovici leta – razen nekaj manjših elektrarn, obnov in popravil – postavili »le« eno večjo in sicer 4,4 MW elektrarno v kraju Münchnerau pri Landshutu.

Kljub temu je zasedenost kapacitet skozi vse leto več kot 100%, saj smo uspeli pridobiti kar nekaj večjih naročil iz področja avtomatizacije v avtomobilski industriji. Razen stalnice v Mercedes Benz v Mettingenu, kjer aktivnosti potekajo skoraj že dve leti, smo elektrificirali del nove lakirnice v Porsche Leipzig, trenutno izvajamo večji projekt v BMW Regensburg, naši sodelavci pa so skupaj s kooperanti aktivni še na projektih BMW Dingolfing, Mini Oxford, BMW Leipzig. Še vedno je relativno velika ekipa aktivna na projektu DSF Langen, kjer instaliramo energetski objekt, iz katerega se napaja del infrastrukture letališča Frankfurt.

V novembru začnemo z realizacijo dveh novih projektov: Audi Ingolstadt ter elektrifikacijo nosilcev orodja za novo stranko VBS iz Biedenkopfa, Nemčija.

Struktura zaposlenih se v preteklih mesecih ni bistveno spremenila, trenutno podjetje zaposluje 48 sodelavcev, permanentno sodelujemo s tremi samozaposlenimi, trenutno pa je za nas aktivnih še 23 delavcev naših kooperantov.

Leto 2013 bo po realizaciji rekordno doslej, z optimiranjem stroškov, ki smo ga izvršili v preteklih letih, pa pričakujemo tudi največji dobiček doslej. V preteklih letih si lastniki še nikoli niso izplačevali deleža dobička, zato je ves dobiček usmerjen v razvoj in rezervna sredstva.