Naš cilj je vaš uspeh

Podjetje SAR Avtomatizacija d.o.o. je hčerinsko podjetje nemškega podjetja SAR Elektronic GmbH ter ustanovljeno z namenom prenosa visoke tehnologije na slovensko tržišče. Naši strokovnjaki imajo večletne izkušnje pri reševanju tehnološko najzahtevnejših problemov iz različnih industrijskih vej. Že več let pred ustanovitvijo slovenskega hčerinskega podjetja v letu 2004 so zaposleni podjetja SAR Avtomatizacija d.o.o. sodelovali pri projektih matičnega podjetja po vsem svetu. Znanje in izkušnje, pridobljene na ta način, uspešno apliciramo na aktualne projekte. Matično podjetje s podružnicami v Nemčiji, ZDA, Južnoafriški republiki, Švici, Veliki Britaniji, Avstriji in Sloveniji zaposluje več kot 400 ljudi. Podjetje SAR Avtomatizacija d.o.o. ima trenutno 45 zaposlenih.

V podjetju SAR Avtomatizacija razvijamo inovativne avtomatizacijske koncepte in inteligentno informacijsko tehnologijo. Naš proizvodno-storitveni spekter, ki vam je na voljo po celem svetu, sega od stikalnih omar, testnih mest za avtomobile do transportne tehnike, industrijske robotizacije in kompleksnih industrijskih postrojenj.

Imate serijsko proizvodnjo?
Imate visoke zahteve glede na kvaliteto izdelka?
Imate probleme s kadrom (nezadovoljstvo, bolniške odsotnosti, delovne bolezni)?

Z avtomatiziranjem in robotizacijo celotnih delovnih procesov oziroma le delovno intenzivnih ali tehnološko zahtevnih segmentov vam pomagamo pri reševanju naslednjih problemov s katerimi se srečujejo vsa proizvodna podjetja:

  • cena delovne operacije pri serijski proizvodnji se bistveno zmanjša - investicija se povrne v določenih primerih že v enem letu
  • z vidika varstva pri delu se eliminirajo delovne operacije, ki predstavljajo
    potencialno nevarnost za zdravje delavca
  • eliminirajo se serijska opravila, kjer je zaradi narave dela najvišji odstotek tako nezadovoljstva pri delavcih kakor tudi poklicnih bolezni, ki izhajajo iz dolgotrajne prisiljene drže in ponavljanja le določenih gibov
  • bistveno manjši izmet, ker je eliminiran »človeški faktor«

Pristop k reševanju posameznega proizvodnega problema se začne s definicijo le-tega pri naročniku. Navadno naročnik sam določi »ustrezno« rešitev določenega problema in na osnovi te ideje išče izvajalce. Mnogokrat je njegova ideja celo optimalna, vendar pa včasih obstaja mnogo enostavnejša ali bolj kompletna rešitev. Našli jo bomo skupaj - v obojestransko zadovoljstvo!